Bedrijfskundig HR (beleids)advies, ondersteuning en interim | Management - en Team ontwikkeling

Erkende en gecertificeerde professionals voor mens en organisatie om talenten te binden, performances te verbeteren en conflicten constructief te maken.

Interim

Je bespaart veel door een zelfstandige interim-professional te contracteren. In de praktijk gemiddeld een besparing van € 14.400,= per kwartaal. Je bespaart op werkgeversrisico's: bijvoorbeeld niet effectieve loonuren, de indirecte kosten van quiet quitting en de verzuimkosten. Als sparringpartner voor het management komen we samen altijd tot de beste oplossingen die passen binnen de wettelijke kaders, waarbij best practices vanuit ons netwerk direct bereikbaar is. Ondersteunen, begeleiden en adviseren is wat wij doen. Onze expertise is bedrijfskundige Human Resource Management.

Meer informatie

Ondersteuning W&S

We zijn een arbeidsmarktexpert. Vanaf 1999 heeft de oprichtster recruiters opgeleid en stemt zij met de werkgever exact af wat de strategische waarde dient te zijn van het benodigde talent. We houden rekening met de verschillende fasen die de transformatie van de organisatie duidt, de bedrijfscultuur, de dynamiek tussen de samenwerkende partijen en de doorstroom mogelijkheden van het reeds aanwezige talent. Kiezen voor flexibiliteit zonder werkgeversrisico's is ook een optie.

Meer informatie

Strategisch HR-advies

Advisering, implementatie en begeleiding bij de transformatie van jouw organisatie in de bedrijfskundige en financiële context van HRM. We ontwerpen of vernieuwen maatwerk SPP-en Functiehuis projecten. We optimaliseren Arbeidsovereenkomsten en Arbeidsvoorwaarden met een integrale kijk op de organisatieontwikkeling in relatie tot de eventuele CAO, zijn sparringpartner voor managers uit verschillende disciplines en optimaliseren de bedrijfsvoering vanuit een duurzaam perspectief. We ontzorgen modulair of volledig. Het resultaat is een verbeterd business model en verbonden en geboeide talenten die doelen behalen.

Meer informatie

Bemiddeling / Gespreksbegeleiding

Kwesties oplossen, functioneel maken en weer een authentieke dialoog kunnen voeren met je medewerker of team is wat je wilt wanneer je een professionele bemiddelaar inschakelt. Wanneer je signalen voelt en/of krijgt dat er wat gaande is binnen je organisatie dat kwesties in tijden van transitie zorgen voor ongewenst gedrag, een hoger verzuim% en niet gerealiseerde doelen dan dien je dit zo snel als mogelijk constructief te maken. Onze gedrags- en bedrijfsdeskundige conflictbemiddelaar leidt dit proces oplossingsgericht.

Meer informatie

Ontwikkeling

Communicatie-, talent- en performance ontwikkeling gericht op de accountability en de samenwerking van het team en het individuele teamlid in relatie met zijn leidinggevende. Eigenaarschap, leiderschap, talent en ambitie worden gecoached en getraind om een Topteam te zijn. De (team)coach/-trainer dient zich van de KPI's, kern-, gedrags- en cultuur competentieprofiel van uw organisatie. In de eerste fase wordt er gericht op de communicatieve vaardigheden en (interne) de-escalatie met als focus de onder- en bovenstroom. In de tweede fase komt het tot het SMART produceren van de KPI's in relatie tot de organisatiedoelen.

Meer informatie

LVV-register vertrouwenspersonen

Als goed werkgever bouw je continu aan een toekomstgericht vitaliteitsbeleid. Je wil preventief actief zijn in het belang van de mens als medewerker en de continuïteit voor je organisatie. Een belangrijke indicatie is het gedrag. Samenwerken aan gewenst gedrag draagt ook bij aan verbinding en prestatieverbetering. De bij 2FM aangesloten zelfstandige LVV-register vertrouwenspersonen gaan net als jij een stap verder, waarbij preventieve conflicthantering en communicatieherstel centraal staan. Dit draagt ertoe bij dat zowel de klager als de beklaagde zich gesteund voelen. Beiden worden bij 2FM geadviseerd en bijgestaan door ieder een zelf gekozen vertrouwenspersoon. Er is altijd sprake van hoor en wederhoor. De vertrouwenspersonen bij 2FM zijn ook gespecialiseerd in integriteitskwesties.

Meer informatie

FLEXIBELE INHUUR ABONNEMENTEN | ALTIJD JE EIGEN STRATEGISCHE HR-BUSINESSPARTNER en/of GECERTIFICEERDE VERTROUWENSPERSOON OP AFROEP BESCHIKBAAR | ONLINE en/of OP LOCATIE

Een abonnement is twee-maandelijks opzegbaar en de externe professional committeert zich minimaal 4 uur per maand aan je organisatie. Gegarandeerd!

 


Partnerbedrijf: Mediationbureau 2FM

Arbeidsmediation - Team mediation - Exit mediation - Familiemediation

training 'Communicatief - en Conflictvaardig leidinggeven voor directie, Mt en HR-professionals'

ADR register / MfN-registermediator / ICR register (team) conflictcoach


Partnerbedrijf: MKB Consultancy

Fiscaal- en ondernemersadvies - Administratiekantoor

Business controller

Bedrijfskundig financial controller / Business consultant / Finance manager


Vertrouwenswerk 2FM: (On)gewenste omgangsvormen en Integriteit


 

ONZE KERNWAARDEN

Verbinding

Je richten op de talenten van je medewerker appelleert aan de basisbehoefte verbinding. Mensen voelen zich dan gezien, gehoord en gewaardeerd; juist wanneer ze kunnen geven en ontvangen zonder oordeel. Hierdoor ontstaat er ook diversiteit. Kiezen voor diversiteit, inspireert, motiveert en maakt je organisatie sterker. Diversiteit biedt volop kansen als je er in investeert, zowel voor de professional als voor de organisatie.

Vertrouwen

Employer branding, diversiteit en saamhorigheid is een lange termijn strategie. Uiteindelijk blijft de basis vertrouwen: “Vertrouwen in jezelf. Voldoen aan elkaars verwachting. Rekening houden met elkaar ten aanzien van belang en behoefte. De capaciteiten om afspraken na te komen. De intentie hebben afspraken na te willen komen.” Deze vijf bouwstenen van vertrouwen staan centraal en is wat je ervaart bij bureau 2FM.

Vernieuwing

We zorgen ervoor om een strategische en tactische sparringpartner te zijn voor directie en MT. Mede door continu de laatste HR ontwikkelingen en het wettelijk kader van het arbeidsrecht te delen met onze klanten. Onderscheidend is de toevoeging van interim conflictmanagement. Dit ondersteunt leiderschap en versterkt de samenwerkingen binnen de organisatie. De uitvoering door een MfN-Registermediator arbeid en organisatie staat borg voor de kwaliteit.

MET RESPECT VOOR HET TALENT EN IN VERBINDING MET DE MENS

ONDERSTEUNING . ONTWIKKELING . OPLOSSING

Transitie – Transformatie – Verandervermogen – Performances