Abonnementenservice

Leadership consultancy: samen sparren in een veilige setting.

Personeels- en organisatieadvies én ondersteuning hebben wij ongewoon toegankelijk en betaalbaar gemaakt.

Optimale verbinding op het moment dat het er écht toe doet.

Met onze HR gerelateerde abonnementen beweegt u zich richting een nieuwe realiteit. Organisaties gaan werk wendbaarder organiseren. Dat betekent dat niet alle specialismen ieder moment in huis zijn of hoeven te zijn, maar er gebruik wordt gemaakt van een flexibele schil. Voor een gering aantal vaste uren per maand verbinden onze professionals zich aan uw organisatie. Dit betekent dat u altijd direct beroep kunt doen op zijn of haar kennis en inzetbaarheid.

Onze professionals verbinden zich als strategisch HR-beleidsadviseur of externe vertrouwenspersoon aan uw directie. Een HR- of Vertrouwenspersoon-abonnement is al beschikbaar vanaf 4 uur per maand.

De services waarop u kunt rekenen bij een HR-abonnement:

 • Advies bij arbeidsrechtelijke kwesties, zoals contracten, ontslagen en geschillen.
 • Updates over veranderingen in wet- en regelgeving.
 • Advies, ontwikkeling en implementatie van HR-beleid.
 • Advies over personeelsbeheer en werkplek-strategieën.
 • Advies en ondersteuning bij wervingsprocessen, van vacatureteksten tot sollicitatiegesprekken.
 • Effectieve onboarding programma’s voor nieuwe medewerkers.
 • Leadership consultancy en intervisie voor Mt-leden.
 • Kennisdeling en sparringpartner voor HR-functionarissen.
 • Maatwerk en ontwerp van ontwikkelingsprogramma’s voor talentmanagement en leiderschap.
 • Advies over beoordelingssystemen en prestatiemanagement.
 • Ontwikkeling, onderhoud en actualisatie van het functiehuis (functiewaarderingssysteem).
 • Tools en technieken voor feedback en evaluatie.
 • Strategisch advies over organisatieveranderingen en cultuurontwikkeling.
 • Ondersteuning bij verandermanagement.

Enkele diensten waarop u kunt rekenen bij een Vertrouwenspersoon-abonnement:

 • Direct beschikbaarheid van getrainde en gecertificeerde vertrouwenspersonen voor medewerkers en bij urgente situaties.
 • Mogelijkheid voor medewerkers om (anoniem) contact op te nemen met een onafhankelijke en neutrale vertrouwenspersoon.
 • Individuele gesprekken en begeleiding voor medewerkers die te maken hebben of aangeklaagd worden in relatie met pesten, intimidatie, discriminatie, of andere werkgerelateerde problemen.
 • Advies aan medewerkers over mogelijke stappen en oplossingen.
 • Voorlichting (personeelsvereniging of ondernemingsraad) over de rol van de vertrouwenspersoon en het belang van een veilige werkomgeving.
 • Advies en ondersteuning bij het updaten van bestaande beleid en procedures.
 • Opstellen van anonieme rapportages en analyses over de aard en frequentie van meldingen, met aanbevelingen en verbeteringen.
 • Meer diensten,… 

Advies, ontwikkeling en implementatie van vertrouwenswerk voor uw organisatie is maatwerk en kan voorafgaande aan het vertrouwenspersoon-abonnement worden uitgevoerd.

 

Hoe werkt het?

U vraagt en wij leveren direct!

Staat u open voor HR-advies dan deelt de directie van uw organisatie een (beleidsmatige) HR-vraag met de ingehuurde professional van 2FM. Tijdens een inventarisatie op uw locatie of telefonisch komen wij tot de kern van uw behoefte. Hierna ontvangt u het bijbehorende advies inclusief een aanvullend advies over een eventueel bijpassend HR-instrument.

Uw organisatie is graag een goed werkgever en biedt haar medewerkers structurele en toegankelijke ondersteuning van een vertrouwenspersoon. Dit draagt bij aan een veilige en positieve werkomgeving. De medewerker voelt zich gesteund waardoor angst en stress worden verminderd of zelfs voorkomen. Dit draagt bij aan het beheersen van uw ziekteverzuimkosten en/of ongewenste uitstroom van talentvolle medewerkers.

Wanneer uw opdracht de vooraf ingekochte uren van uw maandabonnement overschrijdt dan worden de meeruren op basis van nafacturatie in combinatie met een gespecificeerd urenoverzicht aan u bezorgd. Het afspreken van een budgetplafond behoort tot de mogelijkheden (alleen mogelijk voor een HR-abonnement).

Dit betekent in de praktijk dat u een zelfstandige professional inhuurt die op de hoogte is en blijft, zich verbonden voelt met uw organisatie en direct inzetbaar is, wanneer het er écht toe doet!

“Door flexibilisering kunt u uw personeelsbestand mee laten bewegen met wat de markt vraagt. Zo anticipeert u dus sneller op wat nodig is om uw bedrijf op koers te houden. Door in co-creatie met onze opdrachtgever maatwerk te creëren en praktisch te blijven, komen wij samen tot een waarde toevoegende performance.”