Wat betekent accountability?

Accountability heb je wanneer je verantwoording moet afleggen voor iets en het is dus jouw verantwoordelijkheid. Accountability is het aanspreekbaar zijn op je gedragingen en acties vanuit de door jou aangegeven kernwaarden. Rekenschap afleggen over resultaten. Aantonen hoe je communicatie effectief in kan zetten om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de organisatie en je samenwerking met anderen te optimaliseren.”

Accountability (Topteam) Coaching:

“Een respectvolle veranderbenadering die problemen onderkent om vervolgens doelen en oplossingen op een constructieve, doelgerichte en positieve manier te definiëren en te benutten wat goed werkt om die gewenste toestand stap voor stap dichterbij te brengen. Sterktes en eerdere successen en positieve uitzonderingen op het probleem worden benut om ideeën op te doen en eigenaarschap te creëren voor de eerstvolgende stap voorwaarts, zodat progressie wordt gemaakt in de richting van de doelen.”