Business controllers | HR-businesspartners | Teamcoaches | Vertrouwenspersonen

Generatie- en talentmanagement als onderdeel van diversiteitsbeleid.

Professionals aangesloten bij HR-bureau 2FM worden ingezet voor advisering, bemiddeling en co-creatie.

Resultaatgericht en pragmatisch, samen komen tot de antwoorden op de vragen door ook kennis – en vaardigheden te ontwikkelen en ongebruikte mogelijkheden te benutten. Samen hanteren we of lossen we de problemen op.

Vanuit ruim 20 jaar expertise in de arbeidsmarktsector is bewezen dat diversiteit op basis van generatie- en talentmanagement bijdraagt aan een effectieve strategische personeelsplanning. Loopbaanontwikkeling en -coaching zorgt daarbij voor een geboeide en verbonden medewerker. En conflictoplossingen zijn cruciaal om talenten te behouden.

De aangesloten co-partners houden elkaar op basis van deze grondslag in beweging. Dit resulteert in optimale groei en partnership voor uw organisatie. De diversiteit in ons netwerk zorgt voor het optimaal benutten van dit potentieel, waardoor wij specialist zijn in het erkennen en waarderen van de verschillen. 

Naast strategische personeelsplanning is conflictmanagement een belangrijk uitgangspunt voor het behoudt van talent en om een sterk en toekomstbestendige organisatie te bouwen. Het afstemmen van de organisatiedoelen en diversiteitsbeleid lopen daarin synchroon.


Onze professionals zijn mensen met ieder bijzondere specialismen en allen met passie voor mens en organisatie. Klanten ervaren ons als oprecht betrokken en kritische partners.

Onze kernwaarden:

Verbinding 

“Je richten op de talenten van je medewerker appelleert aan de basisbehoefte verbinding. Mensen voelen zich dan gezien, gehoord en gewaardeerd; juist wanneer ze kunnen geven en ontvangen zonder oordeel. Hierdoor ontstaat er ook diversiteit. Kiezen voor diversiteit, inspireert, motiveert en maakt je organisatie sterker. Diversiteit biedt volop kansen als je er in investeert, zowel voor de professional als voor de organisatie.”

Vertrouwen

“Employer branding, diversiteit en saamhorigheid is een lange termijn strategie. Uiteindelijk blijft de basis vertrouwen: “Vertrouwen in jezelf. Voldoen aan elkaars verwachting. Rekening houden met elkaar ten aanzien van belang en behoefte. De capaciteiten om afspraken na te komen. De intentie hebben afspraken na te willen komen.” Deze vijf bouwstenen van vertrouwen staan centraal en is wat je ervaart bij Respect 4Talent.”

Vernieuwing

“We zorgen ervoor om een strategische en tactische sparringpartner te zijn voor directie, MT en HR. Mede door continu de laatste HR ontwikkelingen en het wettelijk kader van het arbeidsrecht te delen met onze klanten. Onderscheidend is de toevoeging van (interim) conflictmanagement. Dit ondersteunt leiderschap en versterkt de samenwerkingen binnen de organisatie. De uitvoering van teambemiddeling, teamcoaching en teamontwikkeling geschiedt door een zelfstandige MfN-registermediator met de specialisatie arbeidsmediation en teammediation. Of een gecertificeerde (team) conflictcoach en/of door het LVV erkende vertrouwenspersoon staat borg voor een hoge en onderscheidende kwaliteit.”

“Structureel meedenken en ‘best practices’ delen. Samen analyseren wij wat uw organisatie, management en medewerkers nodig hebben. In de praktijk vertaalt zich dat naar een heldere rapportage met praktisch advies, borging en ondersteuning bij de inzet van mensen, middelen en processen. Het creëert ruimte en u bent verzekerd van kostenbesparingen.”