Praktisch en pragmatisch

Strategie - Planning - Inkoop - Leverancier mgt - Controlling

Kies je voor vele specialisten of voor een generalist met helikopterview en een integraal deskundige niche?


 

Wij zorgen voor een resultaatgerichte en projectmatige uitvoering van jouw strategisch HRM businessplan. Dat bijdraagt aan een positief financieel resultaat van jouw onderneming.

Je krijgt praktische oplossingen en ondersteuning aangereikt: de definitieve keuze blijft in jouw hand. We stellen de sleutelaandachtsgebieden vast, genereren mogelijke oplossingen per prioriteit, implementeren de gekozen oplossing aan de hand van een sectorbreed HR-instrumentarium, ontwikkelen betrokkenen in de bedrijfs/organisatieleiding en voeren een kosten-baten evaluatie uit.

Wij dragen als volgt bij aan het HR-transformatieproces:

Strategie - en beleidsontwikkeling, strategische - en operationele planning, business management support & business control (integrale aansturing), inkoop HR-service providers, klant/leveranciers servicelevel management en het optimaliseren van het verandervermogen. Met onderscheidende kennis van: Procesoptimalisatie, supply chain management, klantmanagement en outsourcing.

Onze competentieset:

Businessfocus, bedrijfskundige optiek, visie, innovatief, organisator, procesregisseur, impact, leiderschap, inspiratie, acceptatie en betrouwbaar.

De verschillende rollen:

 • HR-strateeg en –beleidsadviseur (P+O en arbeidsjuridisch);
 • HR-businesspartner;
 • Bemiddelaar/gespreksbegeleiding;
 • Business coach;
 • Financial business controller;
 • Management control adviseur;
 • Vertrouwenspersoon.

ontwikkeling van de HR-strategie ter realisatie en ondersteuning van de businessstrategie;

 • HR-inkoper;
 • HR-relatiemanager;
 • HR-controller
 • Complementaire taken aan de taken die door de HR-serviceprovider worden geleverd;
 • Complementaire taken als lid van het managementteam of de directie.

 

Respect 4Talent is samengevoegd met Bureau 2FM, zodat u alle mogelijke HR diensten onder één dak heeft en altijd dezelfde professional als uitvoerder en/of adviseur. Wat betekent 4TALENT?

Diversiteit betekent voor ons respect voor talenten. Kleur aanbrengen door je te richten op de inhoud.

"De afgelopen jaren is er vanuit de overheid veel aandacht geweest voor het bevorderen van diversiteit op de werkvloer. Politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat ook werkgevers het belang van een divers personeelsbestand zijn gaan inzien. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het managen van een divers samengesteld personeelsbestand van meerwaarde kan zijn voor de meeste organisaties. Het getuigt van maatschappelijke betrokkenheid, kan nieuwe afzetmarkten aanboren en zorgt voor tevreden en loyale medewerkers. Ook op de lange termijn worden positieve effecten genoemd. Denk aan een hogere productiviteit en meer ruimte voor innovatie.

Echter, de visie van Respect 4Talent gaat verder dan het heden. Een ‘diverse’ team is meer dan een ‘kleurtje en geurtje’.... Het diversiteitsbeleid als onderdeel van strategisch HRM; human capital is al geruime tijd verschoven van politiek belang inzake het opheffen van achterstanden naar het optimaal benutten van UITEENLOPENDE TALENTEN in het licht van het bedrijfsresultaat.

Talent- en generatiemanagement als onderdeel van je organisatie gebonden diversiteitsbeleid maakt het waarde toevoegende verschil. En dat is inclusief alle ‘geurtjes en kleurtjes’ die inhoudelijk het verschil kunnen maken. Soms juist minder ‘gezellig’ en wel wendbaarder en professioneler. Daarnaast staat Respect 4Talent voor het creëren van eigenaarschap op basis van het intellectuele uitvoeringsniveau. Diploma's maken niet het verschil, wat je met je intellectuele capaciteiten doet en of je rekenschap over je taak aflegt, wel. Weerbaarheid & Wendbaarheid.

Kortom; diversiteit is meer, diversiteit aan genialen met talent loont."

 


 

Onze vier pijlers voor een toekomstgericht HR beleid zijn competentiemanagement, talentmanagement, generatiemanagement en conflictmanagement.

Deze pijlers worden gesteund door o.a. onderstaande expertises:

 • Advies en begeleiding in het traject voor, tijdens en na de inhuur van flexibele arbeid.
 • Bemiddeling rondom verzuim, functioneren en/of ontslag.
 • Communicatietraining voor leidinggevenden en HR-professionals.
 • Conflictmanagement:
  1. dialoogbegeleiding om te onderzoeken wat er speelt en om interactie te stimuleren;
  2. de analyse van het conflict en het zoeken van de in uw geval meest geschikte conflictoplosser;
  3. het zoeken naar een oplossingsmethode voor de voorkoming, aanpak of oplossing van uw conflict;
  4. bemiddeling, conflictcoaching, trainingen.
 • Generatiemanagement.
 • HR business consultancy.
 • Financial business consultancy.
 • Functiehuis inrichting en optimalisatie.
 • Job (conflict)coaching.
 • Juridisch (HR) advies, samenwerking en leiderschap.
 • Interne communicatie en samenwerkingstrajecten.
 • Inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers, in- door- en uitstroom.
 • Loopbaanbegeleiding.
 • Managementontwikkeling.
 • Onafhankelijke externe vertrouwenspersoon.
 • Ondernemersadvies.
 • Outplacement.
 • Performance management
 • Procesoptimalisatie wanneer u uw efficiency wilt verhogen.
 • Projectmanagement.
 • Re-integratietrajecten
 • Strategische personeelsplanning en veranderprocessen.
 • Talentmanagement.
 • Teamcoaching.
 • Teamontwikkeling.
 • Transformatief leiderschap (van transitie naar transformatie).
 • Verhogen van het rendement op de (flexibele) arbeid.
 • Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit, LVV erkend.
 • Verzuimmanagement.
 • W&S, (corporate) recruitment en arbeidsmarktcommunicatie.
 • Workshops cq. trainingen: activering, communicatie en loopbaan.