HR-professional bedrijfskunde en arbeidsrecht

Oprichtster van bureau 2FM: Diana Monsauret-Jurrius ADR

Introductie:

“Meer dan 25 jaar professionaliseren en optimaliseren o.a. scale-ups, het MKB, corporates en semi-overheidsinstellingen met mij hun strategische HR-beleid en de HR gerelateerde bedrijfsprocessen.”

Strategisch en tactisch bedrijfskundig HR Business Management, Team(conflict) coaching en -trainingen, Arbeidsmediation en Vertrouwenspersoon.

Ruim 25 jaar geleden ben ik als business- en regio manager in de sector arbeidsbemiddeling begonnen met mijn ambitie om verschil te maken in de context van mens en organisatie. De groei van de sector was destijds buiten proportioneel. Het onderscheid maakte je door op een innovatieve wijze bij te dragen aan HR gerelateerde productontwikkelingen en het opbouwen van een maatschappelijke positionering. Dit deed ik als grondlegger van outsourcing projecten en logistieke veranderprocessen bij in eerste instantie MKB klanten en later bij met name corporate sleutelklanten. Mijn nalatenschap borgde ik door de talenten in mijn teams te ontwikkelen naar potentiële opvolgers. Kennisoverdracht en zakelijke coaching vormden hiervoor de basis.

In 2017 was mijn functie regionaal HR Business Manager voor de incompany sleutelklanten en adviseur voor de directieteams: intern en extern. Dit betekent het overnemen en optimaliseren van de gehele bedrijfsvoering: mens en middelen optimaal matchen ten aanzien van een specifiek bedrijfsonderdeel. Dit met als doel de juiste medewerker op de meest passende positie in de organisatie en een gezondere financiële organisatie. In deze positie bij de ADG Dienstengroep gaf ik leiding aan diverse interne en externe teams. De teams bestonden uit operationeel uitvoerenden, sales medewerkers, projectvolgers, intercedenten, recruiters en teamleads. Ik was eerste aanspreekpunt voor leidinggevenden en interne – als externe stakeholders.
Een klantgerichte dienstverlening. Verandering, ontwikkeling, resultaten en de menselijke maat staan in deze zakelijke –, autonome – en oplossingsgerichte functie centraal. Net zoals een omzetverantwoordelijkheid van tientallen miljoenen euro’s. High performance in dynamische multifunctionele en -culturele omgevingen.

Bij mijn externe klanten was ik vooral op strategisch – en op tactisch niveau verbonden aan het hoger- en midden management. Stakeholders waren o.a. de directie, Mt-leden, Ondernemingsraden, HR managers, bedrijfsleiders en teammanagers. Klanten werkten samen met mij ten aanzien van een diversiteit aan HRM gerelateerde vraagstukken zoals strategische personeelsplanning, performance-/competentie management, arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken zoals contractuele -, arbeidsrechtelijke – en functioneringsvraagstukken, outsourcing van mens, logistiek en productie, veranderprocessen, cultuurverbeteringen en reorganisaties. Ik deed dit door in verbinding regie te nemen en te dienen waar nodig. Mijn focus is gericht op het creëren van resultaat verantwoordelijk eigenaarschap en pragmatisch advies.

Personal branding en kennisdeling: authenticiteit en altruïsme om het verschil te willen maken. Innovatie is mijn professionele drijfveer, datgene waar ik energie van krijg: uitdagende opdrachten. Wendbaar; je kunt bij mij terecht voor pragmatisch advies tot en met maatwerk HRM instrumenten. Mijn advies is integer en onafhankelijk. Ik heb een open blik en voer zonder aannames een authentieke dialoog. Transparant in de eigen communicatie en qua oordeelsvorming in eerste instantie gericht op het menselijke aspect met als doel de resultaten voor de organisatie- en/of voor het maatschappelijk belang te kunnen verbeteren.

Co-partners die zich bij mij, bij bureau 2FM aansluiten herkennen zich in een onderscheidende HRM gerelateerde dienstverlening, waarbij de menselijke maat in de uitvoerende organisatie en dienend leiderschap centraal staan.


“Sparren over de meerwaarde van bureau 2FM voor jouw organisatie? Onze veelzijdigheid is een beetje ongewoon, samen praten is dan effectiever en leuker.”


Een referentie over Diana:

“Een positief kritische gesprekspartner op tactisch – en strategisch niveau. In de praktijk vertaalt haar bevlogenheid voor organisatie ontwikkeling zich naar een praktisch advies, borging en ondersteuning bij de inzet van mensen, middelen en processen. Zij doet dat met aandacht, door te verbinden en continu bij te dragen aan verbetering door alle hiërarchische lagen heen.”


Werkgeluk verhogend.

Het verbeteren van de bedrijfscultuur leidt tot effectievere samenwerkingen en creativiteit. Ook zal men zich verantwoordelijker voelen en meer aanspreekbaar zijn op de eigen verantwoordelijkheid (eigenaarschap). #accountability

Om de onderstroom en de bovenstroom van de benodigde holistische HR benadering op elkaar af te stemmen in teams en bij de individuele medewerker ben ik geprofessionaliseerd tot erkend arbeidsmediator, gecertificeerd als (team) conflictcoach en loopbaanadviseur. Mijn gedragsdeskundigheid, organisatiesensitiviteit en kennis van de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat betrokkenen een optimale customer journey beleven. Ik deel deze kennis als auteur en trainer ten behoeve van vernieuwend conflictvaardig leiderschap. #zakelijkecoaching

Dit alles draagt bij aan het werkgeluk van de medewerkers binnen jouw organisatie.