Koers bepalen met talenten en waarden.

Talententest


Met de talententest achterhalen wij objectief gemeten de talenten van onze professionals. Een optimale match wordt gerealiseerd wanneer u referenten (minimaal 5)  in uw organisatie deze test ook laat maken. Hiermee krijgt u inzicht in het gewenste talentenprofiel die past binnen uw organisatie.

Respect 4Talent maakt gebruik van een universitair ontwikkelde test, omdat het is geënt op Positieve Psychologie. Een wetenschappelijke studie van de sterktes en deugden die individuen en gemeenschappen in staat stellen te gedijen.

De basis is dat mensen een zinvol en bevredigend leven willen leiden, zich willen cultiveren naar hetgeen ze als hun beste eigenschappen hebben, en om hun werkervaringen in te zetten voor verdere groei en kennisoverdracht.

Werkwaarden bepalen


We kunnen twee soorten belangrijke waarden onderscheiden die veelzeggend zijn voor u als persoon of uw organisatie: specifieke kernwaarden die betrekking hebben op de eigen handelwijze (werkwaarden) en algemene waarden die de verantwoordelijkheden uitdrukken ten opzichte van de stakeholders (belanghebbenden) van de organisatie (kernwaarden).

Ons advies is om maximaal drie werkwaarden te gebruiken om te bepalen of een opdrachtgever bij u past. Met drie werkwaarden is het makkelijker focus te bepalen.

Kernwaarden bepalen


Kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van uw organisatie. Ze verschaffen houvast aan de mensen. Hun houding en gedrag worden er door bepaald.

Het benoemen van bij voorkeur maximaal drie kernwaarden geven focus. Hiermee bent u duidelijk over wat u van de mensen in uw organisatie verwacht. Het benoemen van kernwaarden moet wel een hefboomeffect hebben. U kunt dit realiseren door uw kernwaarden te vertalen naar bedrijfsdoelstellingen die uw mensen zelf omzetten naar (verbeterings-) acties.

Kortom: zorg er vooral voor dat medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht om de waarden waar te maken. Dit lukt pas goed als in de relatie met het management voldoende geloofwaardigheid en vertrouwen aanwezig zijn.