Leren reageren vanuit verbinding om samen doelen te bereiken.


Ingrijpende beslissingen die leiden tot organisatieveranderingen vragen om begeleiding en aandacht voor de psychologische transitie bij de leidinggevende, medewerker en het team.

De psychologische transitie verloopt in fasen en is dus te voorspellen en te managen. Een interim accountability partner als team/conflict coach draagt ertoe bij dat de verbinding tussen coach en coachees minder formeel is.

De coach van 2FM is erkend en aangesloten bij het ADR en ICR register. Naast ruim 20 jaar praktijkervaring in het bedrijfsleven opgeleid tot gecertificeerd team/conflict coach en MfN-register (team)arbeidsmediator.


Teambemiddeling

Wanneer een duaal conflict leidt tot samenwerkingskwesties dan kan arbeidsmediation leiden tot een oplossing. Als blijkt dat het conflict accelereert door meerdere partijen in het eigen team en/of tussen teams dan is teambemiddeling noodzakelijk.

Teammediation kan door het formele karakter te bedreigend zijn wanneer conflicten nog niet zijn geëscaleerd en wanneer je juist escalatie wilt voorkomen.

Team/conflict coaching als interventie heeft hetzelfde doel: teams effectiever laten samenwerken en de onderlinge communicatie verbeteren.

Topteam coaches zijn registermediators arbeids- en teamconflicten en/of gecertificeerde conflictcoaches die het coachprogramma Topteam.NU omarmen. Ze werken samen om kwesties te analyseren, hun kwaliteit te verbeteren door onderlinge intervisie en om samen als co-mediator of co-coach bij grotere groepen deelnemers de samenwerkingskwesties op te lossen. Gebundelde kennis in het voordeel van uw organisatie.


Systematisch transformeren

De individu als onderdeel van, het team, de teams onderling, dus in de organisatie, hebben altijd dezelfde reactie op een verandering: zo snel mogelijk terug naar de oude situatie. De reactie van een organisatie op een verandering valt dus te zien als symptoom van een systeem onder druk.

Als terug naar de oude situatie niet meer mogelijk is of wanneer er een wijziging is van leidinggevende dan is begrip en verbinding krijgen de eerste fase in de transitie. Het behoeft een andere kijk door de spreekwoordelijke bril. Die bril helpt je te begrijpen wat er doodnormaal is in elke verandering én biedt je praktische tools om invloed uit te oefenen op de voortgang en houdt je blik op de toekomst.

“Een team/conflict coach begeleidt de coachees in het bereiken van een oplossingsgerichte accountability, derhalve in eerste instantie het doorbreken van een negatief of beklemmend patroon, dat door henzelf, een leidinggevende als heerser of het systeem waar ze deel van uit maken in stand wordt gehouden.


 

In een organisatie waar tegenstrijdige belangen en emoties constructief worden benaderd, waar men elkaar aanspreekt, blijken verschillen juist bij te dragen aan een krachtige samenwerking en duurzame ontwikkeling.

Het doel is om de coachees inzicht te laten verkrijgen in het eigen handelen en denken, belemmerende overtuigingen en patronen en deze te doorbreken. Waardoor er ruimte ontstaat voor anders denken en nieuw gedrag.

Bij de juiste inspanning kunnen coachees zelfsturing en leiderschap (verder) ontwikkelen, hebben ze inzicht in hun eigen valkuilen en talenten en hebben ze de vaardigheden en technieken om constructief te zijn in een groepsdynamiek, waardoor samenwerkingen worden geoptimaliseerd.

Accountability teamcoaching en training ontwikkelt na de-escalatie de sociaal-communicatieve en prestatiegerichte vaardigheden die behulpzaam zijn bij het verrichten van (team) werkzaamheden daar waar de samenwerking stroef verloopt.”