Recruitment+

Door verbonden en geboeide talenten in je organisatie te halen, borg je de bedrijfscontinuïteit.

Bij 2FM staat recruitment+ centraal.

Het proces begint met een gedegen inventarisatie en heeft een vervolg met verbinden en ontwikkelen van het nieuwe talent binnen uw organisatie. Recruitment+ staat voor de overbrugging van recruitment naar talent acquisition wat te maken heeft met tijd. Talent acquisition gaat over de lange termijn: de ontwikkeling van je organisatie met die skills en ervaring, die nodig zijn om succes in de toekomst te garanderen. Recruitment is vooral gericht op de actuele situatie: het vinden van de juiste mensen om bestaande vacatures te vervullen.

U kunt het totaal van het proces volledig aan ons uitbesteden of u kunt modules afnemen.


 

"Opdrachtgevers kunnen rekenen op een onderscheidend werving- en selectieproces, waarbij de vaardigheid, de kernwaarden, de werkwaarden én het talentenprofiel van de professional aansluit op de missie én de waarden van uw bedrijf."

 

Naast de talententest kan ook een persoonlijkheidstest, competentietest, managementtest of assessmenttest onderdeel zijn van de selectie. We zorgen voor een heldere rapportage en analyse op basis van de arbeidsmarktscan en/of de kandidatenscan die als basis kan dienen voor coaching of loopbaanontwikkeling.

De professionals in ons netwerk zijn gepassioneerde specialisten. Tijdens onze selectiegesprekken bespreken wij ook met hen of en hoe ze in de juiste flow komen. Daarnaast zijn het professionals die mogelijk reeds diverse functies in een leidinggevende positie, op management-, kader- en/of directieniveau hebben vervuld.

Anders dan successen te benoemen gaat het in beeld brengen van flowmomenten over haar of zijn momenten van goed presteren. De professional is maximaal productief en moeilijke taken verlopen soepel. De competenties en vaardigheden van de professional zitten volledig in lijn met de werkzaamheden en dat geeft energie. Juist door u te richten op deze sterke punten en deze continu bij te schaven, bereiken zij de top.

Door het toepassen en ontwikkelen van juist de sterke punten, ontstaan er meer mogelijkheden en situaties waar u uw professional voor kunt inzetten. Dit bevordert de duurzame inzetbaarheid van toppers en het behoud van talent voor uw bedrijf.

Nazorg

Ook na de indiensttreding houden wij vinger aan de pols. De intervallen worden afgestemd met de professional en met de opdrachtgever. Tot een jaar na indiensttreding in ieder geval. Deze begeleiding draagt veelal bij tot een duurzame samenwerking tussen partijen.


 

Onze kernactiviteit is altijd service gestuurd.

Deelprocessen of volledige ontzorging?

valueadded

Inventarisatie van opdracht, talenten en waarden.

Advies employer branding, salaris en contractvorm.

Werving en/of selectie. Direct in loondienst.

Testen, e-assessments en/of kandidatenscan.

Verbinden en ontwikkelen.

HET SELECTIEPROCES

Het selectieproces wordt ingericht naar uw behoefte.

Een voorbeeld uit de praktijk: We stellen samen met u het wervingsprofiel en/of functieprofiel op. Hierin staat onder meer over welke kennis, ervaring, vaardigheden, talenten en competenties een kandidaat moet beschikken. De werving gaat van start.

Elke kandidaat wordt bij gebleken geschiktheid uitgenodigd voor een gedragsgericht interview. We halen hiermee de soft skills, vaardigheden en emotionele intelligentie van de kandidaat naar boven.

Hiervoor gebruiken we onder andere de STARRT-methode.

STARRT staat voor: Situatie – Taak – Actie – Resultaat – Reflectie – Transfer.

Alle kandidaten worden daarnaast gescreend op geschiktheid door het uitvoeren van een controle op het ID-bewijs en een diploma- en referentiecheck.

Om te waarborgen dat we kandidaten selecteren die aan de door u gestelde competenties voldoen, beschikken we over kwalitatieve selectietools, waaronder specifieke testen op het gebied van werkstijl, talenten, werk- en kernwaarden. Ook een assessment kan onderdeel zijn van de selectie.


U kunt onze professionals direct aan uw bedrijf verbinden.

Een unieke verbinding

Wat de selectie door 2FM uniek maakt is de toepassing van mediation gesprekstechnieken tijdens het gedragsgerichte interview met de professional. Hierdoor nemen we de onderstroom in een vroeg stadium mee in het belang van alle betrokkenen.

Hierdoor begeleiden wij de professional naar het benoemen van de meest kernachtige belangen, waarden en normen die hij of zij kan bieden. Hiermee creëren wij voor beide partijen het beste uitgangspunt voor de verwachtingen ten aanzien van een succesvolle toekomst samen.