Vertrouwenswerk

Externe LVV-registervertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen én integriteit

2FM Vertrouwenspersonen is een gespecialiseerd onderdeel van welzijnslabel Loqueris

Loqueris betekent: “Blijf praten.”. Loqueris is bereikbaar voor iedereen, ongeacht of de werkgever een klant is. Wij geloven erin dat je een klik moet hebben met je vertrouwenspersoon. Een kwestie hebbende met ongewenst gedrag of integriteit is al lastig genoeg. Daarom werkt 2FM samen met meerdere zelfstandige LVV-geregistreerde vertrouwenspersonen, zodat je altijd een keuze hebt. Loqueris zorgt ervoor in contact te komen met je werkgever en helpt je jouw dilemma op te lossen. Jouw welzijn is onze prioriteit!

En dat is precies wat we stimuleren als van oorsprong zijnde; Professionals in mediation. Dit betekent dat ons vertrouwenswerk een extra dimensie heeft voor de mens en de organisatie; De klager, de beklaagde en de werkgever. Naast het advies en de bijstand dragen we als communicatie-experts bij aan een verbeterde (onderlinge) communicatie, zodat de klager en de beklaagde toekomstgericht en helder voortaan de eigen grenzen kunnen en durven aan te geven. Dit betekent dat je (nog) assertiever kan zijn en dat levert meer welzijn op.

Vaak is er een overeenkomst in het geschil dat begint bij het eigen getoonde gedrag; Het eigen gedrag dat je omarmt als je kernkwaliteit. Een kernkwaliteit van jezelf leidt meestal tot een irritatie over de ander, wanneer deze te veel van het ‘goede’ aan je laat zien. Kun je dan rekening houden met wat je eigen gedrag betekent in de context van het mogelijke ongewenste gedrag van de ander? De LVV geregistreerde vertrouwenspersonen aangesloten bij bureau 2FM zijn allen zelfstandig werkende gedragsgerichte registermediators met de subscope vertrouwenspersoon. Je mag van ons verwachten dat gedrags- en communicatiemodellen ons bekend zijn en wij hiermee rekening houden in ons vertrouwenswerk. Dit betekent in negen van de tien gevallen dat het niet komt tot een officiële klacht door reflectie en ongevraagde coachend advies tijdens het vertrouwenswerk . Daarmee blijft het gewenste talent voor de organisatie behouden. En voorkom je onnodige ophef in je bedrijf(svoering).

Wil jij ook …

een veilige en gezonde werkomgeving faciliteren voor je medewerkers?  •  uitval door ongewenst gedrag dat je overkomt of waarvan je onterecht wordt beschuldigd voorkomen?  •  waarde toevoegend advies voor je vitaliteitsbeleid?

Wij zorgen voor een gecertificeerde externe vertrouwenspersoon die actief luistert en in oplossingen denkt.

Maak vrijblijvend kennis met ons. We komen graag naar je toe om de mogelijkheden te bespreken.

Ook bieden we zorg en ondersteuning aan particulieren, werknemers en zelfstandig ondernemers bij familie -, arbeids-, maatschappelijke – en ondernemersvraagstukken. Wij dragen bij in de zorg en ondersteuning door advies, bemiddeling en coaching gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de zorgvrager. Ons doel hierbij is om de leefbaarheid te vergroten, de onderlinge verbinding en samenwerkingen te stimuleren.

Onze doelstelling

De focus van Loqueris in het Sociaal - en Werk Domein is gericht op ondersteuning en zorg.

Zorgdiensten

Bemiddeling (pre-mediation), Conflictcoaching, Vertrouwenswerk, Ondernemerscoaching

Voor wie

Jeugdigen en Volwassenen die zelfstandig keuzes kunnen en willen maken.

Geloof in je eigen kracht!

Loqueris (2FM) is aangesloten op de Digitale Sociale Kaart 'Invis' voor diverse gemeenten in Nederland (code: 88999 - Maatschappelijk advies & Samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn.

Vertrouwenspersoon bij ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties

Word je geconfronteerd met vormen van ongewenst gedrag of word je beklaagd als mogelijke veroorzaker van ongewenst gedrag?  Vermoed je een integriteitskwestie, zoals een maatschappelijk misstand bij je werkgever dan is het prettig als je met je problemen terecht kan bij een professionele vertrouwenspersoon. Je wordt opgevangen, krijgt advies en bijstand.

Voor de werkgever dragen wij bij aan een goede implementatie en uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet. We stellen daarbij jouw bedrijfsvoering en organisatiecultuur centraal. Desgewenst verzorgen wij het hele spectrum van ontwerp tot en met implementatie en uitvoering van:

 • *Gedragscode;
 • Meldprotocol;
 • Klachtenprotocol;
 • Informatiedragers, zoals de (interne) videopresentatie;
 • Vertrouwenswerk, zoals opvang, begeleiding en ondersteuning;
 • Intervisie, verbinding en voorlichting met/aan OR of Medezeggenschapsraad;
 • Voorlichting over de aanpak;
 • Adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management;
 • Ondersteuning bij de gang naar de klachtencommissie;
 • Advies over evt. knelpunten;
 • Jaarverslag incl. analyse.

*De gedragscode wordt daarmee ontwikkelt op basis van de competenties die passen bij jouw sector en werkgever.

Inmiddels is het een begrip dat een veilige werkplek de basis is van een gezonde en succesvolle organisatie. De vertrouwenspersoon is niet voor niets een pijler in de Arbeidsomstandighedenwet geworden per 01 januari 2024. Iedere organisatie met 10 of meer personen die een hierarchische betrekking hebben met de organisatie dient een vertrouwenspersoon te faciliteren dit in relatie met de Arbeidsomstandighedenwet. Daarnaast hebben organisaties met meer dan 50 medewerkers (incl. inhuur, stagiairs, vrijwilligers e.d.) te maken met de Wet Huis voor Klokkenluiders. Werkgevers zijn verplicht tot een Risico Inventarisatie & Evaluatie. Daarbinnen dient o.a. een inventarisatie van PSA opgenomen te zijn.

Wij werken met een team van zelfstandige LVV-register vertrouwenspersonen. Hierdoor is er altijd meteen een vertrouwenspersoon beschikbaar, ongeacht de locatie in Nederland.

Intervisie voor vertrouwens(contact)personen en HR-professionals

De oprichtster van bureau 2FM is erkend facilitator intervisie.

Intervisie is een leermethode om systematisch en gestructureerd werkproblemen vanuit een persoonlijke invalshoek aan te pakken door intercollegiale ondersteuning. Het verrijkt de ervaring en geeft jou meer inzicht in jouw eigen handelen. Tijdens de intervisie deelt zij in relatie tot de gekozen methodiek desgewenst vakinhoudelijke kennis over het vertrouwenswerk en HR gerelateerde vraagstukken. Gezamenlijk wordt er een vraagstuk gekozen, welke een week voorafgaand aan de intervisiebijeenkomst individueel wordt opgevraagd bij de deelnemers. De intervisie voldoet aan de eisen van de LVV voor behoud van certificering. Meld je gratis aan en besef dat aanmeldingen kosteloos zijn maar niet vrijblijvend dit gezien de methodiek en leerwijze middels intervisie.

Intervisie is altijd vertrouwelijk, er is alleen ruimte voor het stellen van waardevrij – en open vragen. De sfeer is informeel.

Er is een groep voor vertrouwens(contact)personen en er is een groep voor HR-professionals. (Voor ieder groep is van toepassing: startgarantie vanaf 6 deelnemers, maximaal 10 deelnemers.) Iedere bijeenkomst is online, van 19.00 uur tot 21.00 uur en er dient sprake te zijn van een actieve uitoefening van je beroep. Er wordt 4-maal per jaar een bijeenkomst gearrangeerd.

 

Externe onafhankelijke vertrouwenspersoon

Weerstand bij de inzet van interne vertrouwenspersonen; “De rol vertrouwenspersoon doet de HR-professional er wel bij…”

Alleen externe LVV-register vertrouwenspersonen zijn echt onafhankelijk, o.a. mede door hun reglementen en bieden een waardevolle bijdrage aan de preventie en/of het oplossen van de psychosociale arbeidsbelasting. Naast de gegarandeerde onafhankelijkheid zijn de vertrouwenspersonen van 2FM ook communicatie-experts en conflictprofessionals. Naast onze actieve bijdrage en uitvoering denken wij mee en geven we gevraagd en ongevraagd advies en begeleiden we de eventuele door u aangestelde vertrouwenscontactpersonen. En door het geven van voorlichting en trainingen kunnen we de drempel verlagen en bijdragen aan preventie. Is er toch een (maatschappelijk) misstand dan ondersteunen wij de klager én de beklaagde. Bij 2FM wordt ook de beklaagde bijgestaan en is er pas sprake van een officiële melding en/of klacht wanneer de kwestie mede op basis van hoor en wederhoor goed is besproken met elkaar!

Wil je weten wat 2FM voor je kan maken om je vertrouwenswerk intern te ondersteunen? Vraag de inlogcode aan en klik op de afbeelding om de videopresentatie te kunnen bekijken.