Met Genie én Talent op Koers!

Talentontwikkeling: Blijven groeien en ontwikkelen is de sleutel tot succes. Individuele - en teamprestaties kunnen op deze manier bijdragen aan meer (werk)geluk en (sociaal-maatschappelijke) innovatie in een snel veranderende wereld.


"Talent zonder genie is niet veel."

"Genie zonder talent is niets."

(Paul Valéry, 1871-1945. Franse filosoof, dichter, essayist en auteur van aforismen)

Waarom talentontwikkeling?

"Zonder talent geen intelligentie en vaardigheden."

"En zonder deze begaafdheid kent het talent geen energie en passie."

 


Voor een optimaal effect van je HR- (diversiteits- en inclusie-)beleid maak je talentontwikkeling onderdeel van je bedrijfsvoering. 

Talentmanagement is een hefboom naar individuele topprestaties en een succesvolle ontwikkeling van uw organisatie!

Daarom maakt HR bureau 2FM het talentpotentieel en performanceperspectief van medewerkers meetbaar. Door het beschikbaar stellen van assessments en testen, zodat je een onderbouwd en gefundeerd advies krijgt. Welk talent heeft de medewerker en wat is de trigger om het de medewerker te laten gebruiken voor jouw bedrijf. Je kunt hiermee het ontwikkel potentieel en/of de loopbaanperspectieven van de startende - en ervaren professional strategisch voor je personeelsplanning toepassen.

 

 

Een weloverwogen diversiteits- en inclusiebeleid zorgt voor:

Hogere productiviteit.

"Diversiteit en de insluiting van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten scheppen ruimte om een verscheidenheid aan verschillen en talenten te laten samenwerken in een omgeving die de eigenheid waardeert. Dat versterkt de loyaliteit en betrokkenheid, met hogere productiviteit tot gevolg."

Meer creativiteit en probleemoplossend vermogen.

"Waar veel verschillende en uiteenlopende gedachten en intellecten samenkomen, ontstaat een grote variatie aan visies en oplossingen. Bovendien is het besluitvormingsproces in ongelijksoortige groepen vaak beter."

Beter imago en 'employer of choice'.

Elke organisatie die talenten weet te binden, profiteert van een direct concurrentievoordeel. Een divers personeelsbestand verbetert het imago waardoor de organisatie eerder een ‘employer of choice’ wordt, een organisatie waar men graag voor wil werken en blijven werken.

Betere organisatieresultaten.

Diversiteit bevordert de samenhang en interactie in teams en verbetert de onderlinge communicatie. Daardoor ontstaat een andere houding en instelling die direct ten goede komt aan het organisatieresultaat.

 


Talenten zijn aangeboren eigenschappen.

Een meervoud en daarmee staat het synoniem aan diversiteit. Talentmanagement als onderdeel van het diversiteitsbeleid gaat over het investeren in mensen in organisaties.

Het doel is het behalen van optimaal rendement op talent.

Het vermogen om talent te werven en te behouden zijn essentiële pijlers waarop de groei van een bedrijf rust. Focus op de mogelijkheden én niet op de beperkingen van een (nieuwe) medewerker.

Met 2FM maak je tijd vrij en krijg je specialistische ondersteuning.

Daarnaast creëren wij verbinding door actief samen te werken aan de employability van de voor of door jou geworven talenten.


 

Onze plus?

"We geloven dat waar mensen energie van krijgen en succesvol in zijn, zij daar hun passie in hebben. Het benoemen van hun talent en het stimuleren van hun passie vertalen wij naar de werksituaties en opdrachten."