Topteam.NU

Verantwoording is de verbinding die betrokkenheid aan resultaten koppelt.


Wat is oplossingsgerichte accountability door 2FM?

De oplossingsgerichte veranderbenadering waarbij eigenaarschap wordt gecreëerd bij de professional en het team is fundamenteel anders dan bij de traditionele veranderbenaderingen.

“Traditionele veranderbenaderingen zijn defectgericht en analyseren de geschiedenis van de problemen, om vervolgens de probleemoorzaken aan te pakken en het negatieve te bestrijden door middel van fundamentele veranderplannen. Het leidt tot psychologisch onveilige samenwerkingen waardoor teams uit elkaar vallen en individuele medewerkers verantwoordelijkheden ontwijken.”


Accountability (Topteam) Coaching en Training

“Een respectvolle veranderbenadering die problemen onderkent om vervolgens doelen en oplossingen op een constructieve, doelgerichte en positieve manier te definiëren en te benutten wat goed werkt om die gewenste toestand stap voor stap dichterbij te brengen. Sterktes en eerdere successen en positieve uitzonderingen op het probleem worden benut om ideeën op te doen en eigenaarschap te creëren voor de eerstvolgende stap voorwaarts, zodat progressie wordt gemaakt in de richting van de doelen.”


Defectgericht werken is wat wij niet doen.

Vaak gebruiken mensen bij het tegenkomen van problemen in verandertrajecten een defectgerichte, probleemoplossende methode. Dat betekent dat eerst grondig geanalyseerd wordt waar het probleem vandaan komt, hoe het is begonnen, wat de oorzaken ervan zijn, vaak ook nog wie de schuldigen zijn, om vervolgens alternatieve scenario’s te bedenken om het probleem op te lossen. Er is veel aandacht voor wat er niet werkt, voor de defecten in een situatie. Omdat alle aandacht in de defectgerichte veranderbenadering uitgaat naar dat wat je niet wilt en naar wat er niet goed werkt, worden niet zelden steeds meer belemmeringen voor het oplossen van de problemen gevonden.

Defectgericht denken en praten is te herkennen doordat mensen steeds dieper ingaan op het probleem, gaan vertellen over de start van het probleem, de oorzaken van het probleem gaan analyseren en vertellen over alle deelaspecten van het probleem. Er worden steeds meer oorzaken van het probleem gevonden en er wordt ingegaan op wanneer het probleem het allerergst is, wie verantwoordelijk/schuldig is en wat alle schadelijke effecten van het probleem zijn. Tenslotte vertellen mensen over de toekomst die ze vrezen. Als het zo door gaat dan wordt het nog veel erger allemaal.

De oplossingsgerichte benadering is wat wij wel doen.

De oplossingsgerichte benadering is subtiel anders, met een groot effect. In de oplossingsgerichte benadering is er een beperktere aandacht voor problemen. Als er een probleem is, dan wordt dat probleem respectvol erkend, waardoor verhelderd wordt WAT het probleem is en HOE het probleem lastig is voor de klant. Het probleem komt zo binnen de invloedssfeer van de klant en het wordt vaak kleiner en minder zwaar. We vertellen u graag persoonlijk meer over onze benadering of lees de brochure.

Het coachen en trainen van generaties.

Onderscheidend voor de accountability partner van 2FM is dat zij rekening houdt met het belang van de verschillende generaties op individueel niveau.


Van interim accountability partner tot en met accountability coach on the job.

“Het team helpen bij zijn ontwikkeling om het zo zelfstandig mogelijk te maken die daarbij gericht is op de collectieve processen en met oprechte aandacht en zo belangeloos als mogelijk begeleidt door hun coach.”

Klik op onderstaande QR-code om de brochure te lezen: